Markets in piazza Nember

Nember Platz freut sich, die Märkte an den folgenden Tagen zu begrüssen:
Bontà e benessere: 4, 30. Juni – 4, 5, 21, 29. Juli – 11, 18. August – 9, 10. September
L'angolo dell'arte: 26 August